ดูบทความBIM100 ผลงานวิจัยปัญหาสุขภาพอัลไซเมอร์

BIM100 ผลงานวิจัยปัญหาสุขภาพอัลไซเมอร์

BIM100 ผลงานวิจัยปัญหาสุขภาพอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์

 

เป็นอาการสมองเสื่อม (Dementia) ชนิดหนึ่ง ที่การทํางานของสมองเสื่อมลง ส่งผลกระทบต่อการทํากิจวัตรประจําวันของผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะมีอาการสมองเสื่อมรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตร ประจําวันได้ตามปกติ

อาการเด่น คือ ความจําเสื่อมหรือหลงลืมเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น ลืมทานยา ลืมปิดเตารีด ลืมชื่อคน  หาของใช้ที่วางไว้ไม่พบ พูดหรือถามคําถามซ้ําๆ จําคําตอบไม่ได้  มีปัญหาในการพูดการใช้ศัพท์ต่างๆ เพราะคิดคําไม่ออก สติปัญญา และทักษะต่างๆ ลดลง มีอาการสับสน หงุดหงิดง่าย และก้าวร้าว อารมณ์แปรปรวน 

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ มีความผิดปกติของสมองที่ส่งผลโดยตรง  ต่อการทํางานของสมอง ซึ่งเป็นศูนย์การสื่อสาร ในการควบคุม ความรู้สึก และการตอบสนอง ที่สมองมีเกิดการอักเสบ และการ เปลี่ยนแปลงของระบบประสาท พบกลุ่มแผ่น (Plaque) ที่เกิดจากการรวมตัวของโปรตีนที่ผิดปกติที่ถูกล้อมรอบด้วยเซลล์ประสาท ที่เสื่อม (Dystrophic neuritis) เรียกว่า Amyloid plaques ที่มีโปรตีน Beta-amyloid protein เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้พบเส้นใยฝอย (Fibril) ของโปรตีนที่พันรวมตัวกัน ผิดปกติ เรียกว่า Neurofbril lary tangles ปัจจุบันมีข้อพิสูจน์ยืนยันทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิก ว่ามีขบวนการอักเสบเกิดขึ้นและสารอักเสบ cytokines มีบทบาทสําคัญยิ่งในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ IL-1, IL-6, IL-17, TNF-α และ IFN-γ การทดสอบพบว่าการยับยั้งสารอักเสบ cytokines เหล่านี้ โดยเฉพาะ TNF-α จึงเป็นวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ที่มีประสิทธิภาพ

คณะนักวิจัย Operation BIM ได้วิจัย และพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสารมังคุด งาดํา ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบัวบก จนได้แคปซูลเสริมอาหาร ที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยี ชีวการแพทย์ แล้วว่าสามารถลดการหลั่งสาร TNF-α , IL-6 และ IL-17 ด้วยประสิทธิภาพสูง และได้พัฒนาน้ํามังคุดที่พิสูจน์ โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์แล้วว่าสามารถลดการหลั่งสาร IL-1, IL-6 และ IL-17 ด้วยประสิทธิภาพสูง

"การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ"

https://bim100channels.com

BIM100 คือ กระบวนการที่นักวิจัยและพัฒนาของคณะนักวิทยาศาสตร์ไทย นำสารสกัดสรรพคุณสูง จากผลไม้และธัญพืช มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เพื่อดูแลความผิดปกติของร่างกาย

26 กันยายน 2562

ผู้ชม 1855 ครั้ง