"ภูมิบำบัด" นวัตกรรมล่าสุดที่จัดการเซลล์ "มะเร็ง"

หมวดหมู่: bim100

ปัจจุบันการรักษามะเร็งด้วย “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ที่ปลอดภัยกว่าเคมีและรังสีบำบัด เริ่มได้รับการยอมรับและใช้กันมากขึ้น วิธีการคือการนำเลือดออกจากร่างกายของผู้ป่วยไปเพาะเพิ่มจำนวนของ Killer T cells หรือ NK Cell อย่างใดอย่างหนึ่งนอกร่างกาย แล้วฉีดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง แต่วิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเกินกว่าผู้ป่วยมะเร็งทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้ และการปรับเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพก็ไม่สามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จากงานวิจัยของศูนย์วิจัยมังคุดไทย MANGOSTEEN RESEARCH CENTER THAILAND หรือ MRCT ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ พบว่าเม็ดเลือดขาวทั้งสองชนิดสามารถกระตุ้นให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยสารธรรมชาติที่มีอยู่ในมังคุด โดยพบว่าน้ำมังคุดจากศูนย์วิจัยมังคุดไทย หรือ MRCT มีสาร GM-1 และ Polysaccharides ที่กระตุ้นให้ NK cell มีประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้น และยังเพิ่มอานุภาพ Killer T cells ด้วยการกระตุ้น IL-9 และ IL-18 จากข้อมูลดังกล่าวเมื่อใช้ร่วมกับงานวิจัยสารสกัด capsule ของศูนย์วิจัยมังคุดไทย หรือ MRCT ที่กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของ Killer T cell ให้เพิ่มอานุภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการกระตุ้น Th1 และ Th9 และกระตุ้น Th17 มากกว่าหลายเท่า จึงทำให้ Killer T cell เพิ่มอานุภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็งมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้งานวิจัยของศูนย์วิจัยมังคุดไทย หรือ MRCT สามารถเพิ่มจำนวน Natural killer cell และ Killer T cells ขึ้นพร้อม ๆ กันภายในร่างกาย เซลล์ทั้ง 2 จึงช่วยกันกำจัดเซลล์มะเร็งอย่างปลอดภัย และยังมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ทั้งยังสามารถปรับประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามต้องการ นี่จึงเป็นวิทยาการล่าสุดของภูมิคุ้มกันวิทยาในการกำจัดมะเร็ง อย่างปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง *ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล สอบถามปัญหาและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ คุณอัญชลี เกตสระ โทร.0985699653 หรือ http://www.bim100product.com http://www.bim100icon.com

18 กันยายน 2562

ผู้ชม 871 ครั้ง