คุณสุภัสรา เอมเอก มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายลามไปกระดูก

หมวดหมู่: bim100

สอบถามปัญหาและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ อัญชลี เกตสระ โทร.0985699653หรือ http://www.bim100product.com/ ส่วนหนึ่งของเทปการสัมภาษณ์คุณสุภัสรา เอมเอก ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมน้ำเหลือระยะสุดท้าย ลามไปไต ปอด และกระดูกต้นขาจนกระดูกขาดออกจากกันเป็นสองท่อน ไม่สามารถเดินได้ถึงแม้จะรักษาด้วยวิธีการแผนปัจจุบันจนแล้วเสร็จกระดูกก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ จึงตัดสินใจใช้งานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM ในการดูแลตัวเองจากโรคมะเร็ง ปัจจุบัน(2559) คุณสุภัสรา ใช้งานวิจัย Operation BIM กว่า 5 ปีแล้ว ปัจจุบันกระดูกเชื่อมติดกัน สามารถเดินได้เป็นปกติ โดยผลการตรวจครั้งล่าสุดไม่พบมะเร็งแล้ว *ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู๋กับแต่ละบุคคล

18 กันยายน 2562

ผู้ชม 636 ครั้ง