ผลงานวิจัย Operation BIM กับเบาหวาน

หมวดหมู่: bim100

เบาหวาน ภาวะเบาหวานกับการสร้างภูมิสมดุล โรคเบาหวาน ก่อให้เกิดไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน สัมพันธ์กับความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ทำให้มีโอกาสเกิดเส้นเลือดตีบตัน เบาหวาน ก่อให้เกิดได้อีกหลายโรค ที่มีความสัมพันธ์กัน และมักมีโอกาสเกิดติดตามกันมาเป็นชุดได้ อาทิเช่น เบาหวานก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสายตา เบาหวาน ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต หรือแผลเรื้อรังจากเบาหวาน *ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- สอบถามปัญหาและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ คุณอัญชลี เกตสระ โทร.0985699653 หรือ http://www.bim100product.com/ http://www.bim100icon.com

18 กันยายน 2562

ผู้ชม 642 ครั้ง